MENU PRANZO

MENU

CARNE/PESCE

12€

da Lunedì a Venerdì
solo a pranzo
coperto 1,50
Mixed snacks,
 
Veg curry, Non Veg curry,
Rice e Naan bread
Mixed snacks,
 
Prawn curry, Veg curry,
Rice e Naan bread

10€

MENU

VEGETARIANO

da Lunedì a Venerdì
solo a pranzo
coperto 1,50
Mixed snacks,
 
2 curries,
Rice e Naan bread
Tiffin
cos'è?
 

Contact Us

•   Lunedì   19.00 - 23.30    

         

•   MartedìDomenica   12.00 - 14.30  19.00 - 23.30

created by Brando Mattia Piluso. 2019 Wix